گردش نقدینگی به سوی بانکی‌ها

علی رغم شروع منفی بازار سهام در روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه، قدرت تقاضا باز هم به شاخص‌کل بورس اجازه منفی ماندن نداد و از ساعت ۹:۳۰ دقیقه شاخص‌کل بورس بار دیگر سبز پوش شد.

از نکات جالب معاملات امروز، گردش نقدینگی به سمت گروه بانکی بود که باعث شد علی رغم دقایق ابتدایی که در دامنه منفی خود معامله می‌شدند، در نیمه دوم معاملات جز سرسبز ترین صنایع بورس بر روی تابلو معاملات به حساب آید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد