در قسمت بازارهای جهانی به رشد بیت کوین پرداخته ایم و از کارشناس برنامه پرسیده ایم که آیا امکان رشد باز هم وجود دارد؟
در قسمت بورس کالا نیز، در خصوص معاملات شنبه صحبت کرده ایم.
 
مهمانان برنامه:
احسان آذری‌نیا، کارشناس بازارهای جهانی
محمدحسین بابالو، کارشناس بورس کالا