جا به ‌جایی پول از سهم‌ های بزرگ به کوچک

امروز به رغم عرضه در سهم های بزرگ، خصوصا خودرویی و بانکی، شاهد افزایش تقاضا در سهم های کوچک بودیم.

این امر به این معنی می تواند باشد که با وجود عدم ورود پول، جابه جایی پول از سهم های بزرگ به سهم کوچک شکل گرفته است.

در میان وعده بورسی امروز به اجلاس اوپک و حاشیه های مربوط به تولید نفت جهانی نیز پرداخته شد.

مهمانان برنامه:

احسان آذری‌نیا، کارشناس بازارهای جهانی

محمدحسین بابالو، کارشناس بورس کالا

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد