آهن اسفنجی محصول شرکت فولاد پارس سبزوار و شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر نیز پس از افت حدود ۳۰ درصدی از ابتدای سال، این روز ها در قیمت ۸ میلیون تومانی داد و ستد می شود.

 همچنین در این برنامه به بررسی فروش محصولات شرکت های فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان و فولاد هرمزگان جنوب از ابتدای سال جاری تا کنون می پردازیم.