به گزارش اکوایران،‌ بر این اساس حداقل سرمایه شرکت های تامین سرمایه مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان تعیین شد. برای اطلاعات کامل ویدئو را ببینید.