نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌و‌گو درباره اقتصاد ایران - نشست پنجم

راه حل‌های نوبلیست‌های ۲۰۱۹ برای مبارزه با فقر - بخش اول

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو درباره‌ی نوبل اقتصاد ۲۰۱۹ بود. در بخش اول از این گفت‌گو آقایان دکتر مهدی فیضی (استاد اقتصاد در دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر جعفر خیرخواهان (مترجم و پژوهشگر اقتصادی) در پنل حضور داشتند. این دو اقتصاددان اولین ترجمه به زبان فارسی به قلم دو نفر از این نوبلیست‌ها (کتاب اقتصاد‌ فقیر) را توسط انتشارات دنیای اقتصاد ارایه کرده‌اند. در این نشست، ایده‌های نوبلیست‌های اقتصاد ۲۰۱۹ تشریح و دیدگاه‌های اقتصاددانان و شرکت‌کنندگان به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد