برنامه پرتره

مستند محسن جلال پور

دراین مستند بخشی از زوایای پنهان زندگی کارآفرینان به نمایش گذاشته شده است

محسن جلال پور به عنوان یک کارآفرین در صنعت پسته ایران شناخته شده است. در این مستند گوشه ای از زندگی وی به تصویر کشیده شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد