برنامه پنجره

وضعیت آتی رشد اقتصادی

این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر رحمانی و آقای دکتر آذرمند به مباحث مربوط به رشد اقتصادی و تورم می پردازد.

خیلی از کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی ایران، از ابتدای دهه ۹۰ روند مثبت سالهای گذشته را نداشته است. حال سوالی که مطرح می شود، این است که اگر بخواهیم در بلند مدت رشد اقتصادی مطلوبی در کشور داشته باشیم، باید چه کنیم؟

در این برنامه از پنجره، دکتر تیمور رحمانی و آقای حمیدرضا آذرمند درباره چرایی این موضوع صحبت می کنند. دکتر رحمانی این موضوع را در صحبت هایش مطرح می کند که عوامل رشد اقتصاد بلند مدت یک کشور انباشت عوامل تولید و رشد عوامل بهره‌وری است. او همچنین این مسئله را بیان می کند که رشد بلند مدت اقتصاد ایران را اگر به صورت هندسی مقایسه کنیم، بین سه و نیم تا چهار درصد است. به غیر از این موضوع دکتر آذرمند هم در صحبت هایش به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور می پردازد و درباره جایگاه و حضور این بخش در اقتصاد ایران صحبت می کند. او اما می گوید که همچنان بخش عمومی فضای غالب را در اقتصاد کشور دارد و فضای کسب و کار کشور مکان مناسبی برای بالندگی و رشد بخش خصوصی نیست.

در نهایت این دو کارشناس به بررسی مسائلی چون تعضیف بنگاه داری و تبعاتش برای اقتصاد کشور، اقتصاد ایران و رشد اقتصادی آن در سالهای بعد از پیروزی انقلاب، آینده اقتصاد ایران و عوامل دخیل در شکل‌دهی به اقتصاد ایران می پردازند. همچنین این دو به سوالاتی چون آیا از دهه نود به بعد اقتصاد ایران رشد کرده است؟ تحریم ها چه نقشی در اقتصاد ایران داشته‌اند؟ برنامه‌های توسعه‌ای چه نقشی در اقتصاد ایران داشته‌اند و چقدر اقتصاد ایران را به ثبات رسانده‌اند؟ آیا تغییر مسیر اقتصاد ایران امکان‌پذیر است؟ نقش سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور چیست و چه جایگاهی در ثبات اقتصادی کشوری دارد؟ سیاست های دولت در این شرایط اقتصادی چه باید باشد؟ و سوالاتی از این دست پاسخ می دهند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد