مقاصد سرمایه در نیمه اول ۲۰۱۹

براساس آمارهای «آنکتاد»، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ با رسیدن به رقم ۶۴۰ میلیارد دلار رشد ۲۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ تجربه کرده است.

در نیمه ابتدایی سال ۲۰۱۹،‌ جذب سرمایه‌ها در اقتصادهای توسعه یافته در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۸ دو برابر شده است.

جریانات سرمایه‌گذاری به اقتصادهای درحال توسعه فراتر از ۳۴۲ میلیارد دلار نرفته تا این کشورها افت ۲ درصدی را نسبت به نیمه نخست سال ۲۰۱۸ تجربه کنند.

چشم‌انداز نیمه دوم سال ۲۰۱۹ رشد ۵ تا ۱۰ درصدی را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان پیش‌بینی می‌کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد