عبور رشد از یخبندان

رئیس‌کل بانک مرکزی: در نیمه نخست سال جاری رشد اقتصادی بخش غیرنفتی به نیم درصد رسیده است.

رشد اقتصادی بدون نفت نیز در فصل تابستان 0.6 درصد گزارش شد.

در بهار هم رشد اقتصادی از طرف بانک مرکزی 0.4 درصد عنوان شد تا این متغیر در دو فصل متوالی بالای صفر باقی بماند.

مهم‌ترین عامل مثبت بودن رشد اقتصادی ، بهبود تولید بخش کشاورزی بوده است.

بارش‌های ابتدای سال و انگیزه‌های صادراتی ناشی از نرخ ارز، دو عامل موثر در بهبود تولید بخش کشاورزی است

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد