قدرت وام جدید مسکن

سقف تسهیلات مسکن به‌رغم افزایش شدید قیمت‌ ملک، سرانجام با تصویب شورای پول و اعتبار افزایش یافت.

 «وام ترکیبی» اوراق مسکن در تهران شامل ۱۰۰ میلیون وام خرید و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود.

 در مراکز استان‌ها و شهرهای کوچک این وام به ترتیب به ۱۲۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

این تسهیلات برای زوج‌ها در تهران و دو دسته شهر دیگر به ترتیب ۲۴۰ میلیون، ۲۰۰ میلیون و ۱۶۰ میلیون تومان می‌باشد.

بیشترین پوشش قیمت خرید ملک با وام، در شهرهای کوچک رقم می‌خورد که میانگین آن ۷۷ مترمربع برآورد می‌شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد