شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تأمین‌ سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، پردازش اطلاعات مالی و انواع صندوق ها اعضای این کانون محسوب می شوند. اعضایی که ترکیب و تعدادشان به نوعی خود را در انتخابات های کانون نشان میدهد.

جدیدترین انتخابات کانون نهادهای سرمایه گذاری اخیرا برگزار شده است و اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شده اند.

در گفتگوی اکوایران با سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی نقش و اهمیت این کانون، ترکیب اعضا، انتخابات اخیر و پیشنهادات او در خصوص پررنگ تر شدن نقش کانون در عرصه تصمیم گیری در خصوص بازار سرمایه پرداخته ایم.