دولت عربستان سعودی ۹۰ درصد از سهام آرامکو را مستقیماً در اختیار دارد و هشت درصد از سهام این شرکت در اختیار صندوق سرمایه دولتی عربستان سعودی است.

این در حالی است که ارزش بازار بورس تهران با افت‌های چند روز اخیر خود به کانال رقم ۸ هزار و ۱۰۰ همتی رسیده که با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی می‌توان گفت که سود نقدی پرداختی سال گذشته آرامکو حدود ۴۶ درصد ارزش کل بازار بورس تهران است؛ آن هم در شرایطی که پیش­‌بینی می‌شود که میزان سود نقدی آرامکو بیش از ۲۰ میلیارد دلار دیگر افزایش پیدا کند.