شرکت پتروشیمی شازند محصول دی اتیلن گلایکول خود را در محدوده قیمتی ۲۱ میلیون و ۵۷۷ هزار تومان و با رقابت ۲۱ درصد مورد معامله قرار داده است. این محصول با نوسانات قیمتی همراه بوده و نسبت به اولین عرضه خود ۲۱ درصد کاهش داشته است.

گندله سنگ‌آهن محصول شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در قیمت ۴ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان معامله شد که با جهش قیمتی ۴۰۰ هزار تومانی نسبت به فروردین همراه شده است.