از همین رو نماد پتایر با خالص خرید بیش از ۴۰۰ میلیون تومانی برای هر کد حقیقی در روز گذشته رو برو شد تا پرچم‌دار نماد خریداری شده در بازار بورس تهران باشد.

 فولاد خوزستان نرخ گاز مصرفی دریافتی خود را از تاریخ ۱۲ شهریور ماه تا ۱۵ آبان ماه، منتشر کرد. این شرکت در طی اطلاعیه در سامانه کدال اعلام کرد که نرخ گاز از ۴۴۰۰ تومان به ۳۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است. همچنین شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در خصوص کاهش نرخ گاز شفاف‌سازی کرده و اثرات مالی این موضوع را در گزارش فعالیت ماهانه خود به اطلاع سهام‌داران خواهد رساند.

 شاخص کل بورس تهران همچنان در باکس حمایتی-مقاومتی قرار دارد و یک روند کاملاً افقی را برای خود ایجاد کرده است. حمایت ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار واحدی و مقاومت ۲ میلیون و ۱۰۰ واحدی اجزای این باکس افقی برای نمودار شاخص کل هستند.