باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس نیز در گزارش ۹ ماهه منتشر شده خود در سامانه کدال از زیان ناخالص ۱۰۴ میلیارد تومانی رونمایی کرد. هر چند که این باشگاه توانسته نسبت به دوره مشابه سال قبل زیان ناخالص خود را ۲۷درصد ( حدود ۴۰ میلیارد تومانی) کمتر کند.

شرکت مواد ویژه لیا با نماد شلیا نیز در گزارش ۶ ماهه حسابرسی شده خود سود خالص ۳.۳ میلیارد تومانی را ثبت کرده است. شلیا در بازار پایه زرد فرابورس و با ارزش بازاری در حود ۳۸۵ میلیارد تومانی مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.

نسخه کامل در سایت اکویران