آن ها به خبر رویترز اشاره می کردند که به نقل از دیپلمات های اروپایی  عنوان می کرد که ما هنوز نتوانسته‌ایم با ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور مذاکره کنیم. توجه بازار به این خبر می تواند زمینه ساز تغییر مسیر اسکناس آمریکایی شود. 

با این حال برخی فعالان علائم نزولی بازار را قوی تر می دانند.