اتفاقی که باز خاطرات تلخ مشکلات دو سال اخیر را یادآور شده بود.

در گفتگوی اکوایران با روح الله دهقان، مدیرعامل شرکت فناوری و اطلاعات شرکت بورس تهران در خصوص مشکل دیروز و دلایل آن پرسیده ایم. نوع مشکلات دو سه سال اخیر را بررسی کرده ایم و پیشرفت ها و اقداماتی که انجام گرفته؛ 

و یک سوال مهم! اینکه با توجه به مذاکراتی که بین ایران و طرف ۴+۱ و آمریکا در وین در جریان است، آیا مدیران سازمان بورس و ارکان، پیش مذاکرات برای خرید و به روزرسانی بسترهای نرم افزای و سخت افزاری را انجام داده اند تا از تعلیق موجود حداکثر استفاده برده شود و نیاز به معطلی فعالان برای مذاکرات بعد از توافق نباشد؟