چای مجازی

برنامه چای مجازی امروز درباره بورس و توصیه های سرمایه گذاری در بورس برای مردم بود. آقای دکتر عبده تبریزی از کارشناسان ارشد بورس مهمان این قسمت از برنامه بودند. توصیه ها را جدی بگیرید. #سوسن_حسنی_دخت

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد