عیدانه چای مجازی بخش آخر

استفاده اطلاعاتی و اقتصادی در کار روزنامه نگاری وجود دارد اما اگر آلوده شویم ادامه کار در مسیر درست ، سخت خواهد شد. در بخش سوم جوکهای اقتصادی متعددی هم خواهید شنید .

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد