به گزارش اکو ایران،  محسن رضایی  دولت قبل را متهم کرد برای جبران کسری بودجه دست به انتشار پول بدون پشتوانه زده است. پول بدون پشتوانه پولی است که بانک مرکزی بصورت توهمی خلق می‌کند و به ازای آن ذخایر و جود ندارد و این پول در قالب استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی به اقتصاد تزریق می‌شود.

این حرف محسن رضایی با واکنش عبدالناصر همتی مواجه شده است. رئیس کل بانک مرکزی پیشین و رقیب رضایی در انتخابات. عبدالناصر همتی در صفحه اینستا گرامی خود بدون اشاره به نام رضایی نوشت: از نظر اصول حسابداری امکان انتشار پول بدون پشتوانه وجود ندارد و در سال‌های 98 و 99 هیچگونه پول بدون پشتوانه‌ای در بانک مرکزی چاپ نشده است و انچه که بر اساس تکالیف قانونی در بانک مرکزی انجام شده است، خرید ارز‌های مسدودی دولت و صندوق توسعه ملی و پرداخت ریال به دولت در ازای آن، برای تامین هزینه‌های ضروری کشور بود که منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی شده است.در نتیجه پول با پشتوانه ارز‌های مسدودی و طبق تکالیف قانونی انتشار یافته است.

او تلاش کرد با یک خبر  طعنه ای نیز به دولت جدید بزند وقتی نوشت:کاهش اندک رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر  به خاطر استفاده حدود 2 میلیارد دلار از همان ذخایر ارز‌های مسدودی قبلا خریداری شده در چین و عراق، برای واردات واکسن‌های کرونا و نهاده‌های کشاورزی بوده است که به دلیل رفع محدود مسدودیت و فروش آن توسط بانک مرکزی موجب برگشت ریال آن به بانک مرکزی شده است.

حالا سوال این است که کدام یک از این دونفر درست می‌گویند؟ رضایی یا همتی.در کمال تعجب هر دوی آنها. همتی بر پایه حسابداری حرف می زند و رضایی بر اساس اثر اقتصادی.

این دوئل که در دوره تغییر دولت ها تکرار می شود برای مردم یک خاطره تلخ است.  دولت‌ها در موقع تنگ دستی منابع حسابداری جور می‌کنند و بانک مرکزی را وادار می‌کنند ما به ازای ریالی را در اختیار آن‌ها قرار دهد. این منابع حسابداری یک روز از فروش ارز مسدودی و یک روز دریافت مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز است.

اما فارغ از اینکه منابع حسابداری چه باشند فشار تورمی آن به مردم وارد می‌شود چون در واقعیت اتفاقی رخ نداده است، حتی اگر یک زمانی گشایش اقتصادی ایجاد بشود که دولت بتواند رفتار گذشته را خنثی کند تورم وارد شده به مردم قابل جبران نیست. چرا؟ چون تورم سرعت رشد قیمت‌ها است و با گشایش اقتصادی فقط می‌توان این سرعت را کاهش داد اما نمی‌توان خسارت وارد شده ناشی از افزایش تورم و فشارهای اقتصادی گذشته به مردم را جبران کرد. در بهترین حالت می توان از سرایت خسارات به آینده جلوگیری کرد.

دولت ها می آیند و می روند اما یادگاری های آنها در زندگی مردم بر جای می ماند دعوای امروز رضایی و همتی را به یاد داشته باشید اگر محسن رضایی تا پایان این دولت ماندگار بود با منطق همتی به دفاع از عملکرد خود می بپردازد و جانشینان با منطق خود به نقد عملکرد.