به گزارش اکو ایران نرخ بیکاری مردان در بهار سال جاری 7.8 درصد براورد شده ، این در حالیست همین نرخ در فصل مشابه سال گذشته 7.5 درصد بوده است. افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته در حالی رقم خورده که نرخ مشارکت اقتصادی مردان نیز در همین بازه زمانی کاهش یافته است، همزمانی افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی یقینا به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار و اشتغال مردان است. افزایش کل تعداد شاغلین مرد کشور 19 میلیون و 896 هزار نفر برآورد شده، از این جمعیت 2 میلیون و 98 هزار نفر شغل ناقص داشته اند، بر این اساس نسبت اشتغال ناقص برای مردان در نخستین فصل امسال 10.5 درصد بوده است. به عبارت دیگر از  جمعیت شاغل مرد کشور بالغ بر یک دهم دارای اشتغال ناقص هستند. این در حالیست که در فصل مشابه سال گذشته این شاخص 10.8 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد در زمستان سال گذشته نسبت اشتغال ناقص مردان به مرز 12 نیز رسید، اما از این عدد عبور نکرد، همچنین در چند سال گذشته این نسبت در مردان همواره بالاتر از 11.5 درصد به ثبت رسیده است.

کل تعداد شاغلین زن کشور در بهار سال جاری 3 میلیون و 681 هزار نفر برآورد شده، همچنین جمعیت زنانی که در همین فصل دارای شغل ناقص بوده اند حدود 184 هزار نفر به ثبت رسیده، بر این اساس نسبت اشتغال ناقص برای بانوان کشور در بهار سال جاری 5 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد این بالاترین رقم به ثبت رسیده این شاخص در چند فصل گذشته محسوب می شود، با وجود اینکه در کل کشور و برای مردان این شاخص در بهار نسبت به زمستان 1400 کاهش یافته بود، اما در همین بازه زمانی اشتغال ناقص زنان افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری زنان در کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته نیم درصد افزایش را تجربه کرده، این در حالیست که در همین بازه نرخ مشارکت اقتصادی بانوان تغییر محسوسی نداشته است. این امر نشان می دهد وضعیت بازار کار بانوان در بهار 1401 به نسبت بازار کار کل، وخیم تر است.

هر زمان که استفاده از نیروی کار در حد کمتر از بهره‌وری واقعی اش باشد، اشتغال ناقص شکل گرفته است. این پدیده در اقتصاد کلان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و دلایل بروز آن می تواند متفاوت باشد همچنین ممکن است در چند حالت متفاوت نمایان شود. بر اساس تعریف ارائه شده از مرکز آمار کسانی شامل وضعیت اشتغال ناقص هستند که حاضر در سر کار یا غایب موقت از کار بوده و به دلایل مختلف کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و خواهان ساعت کاری بیشتر هستند. رکود اقتصادی از جمله مهم ترین عواملی است که در اقتصاد موجب فراگیری اشتغال ناقص می شود، حتی ممکن است در این برهه ها نرخ بیکاری پایین هم باشد(به دلیل ناامید شدن از پیدا کردن شغل در شرایط رکودی، از جست و جوی کار منصرف شوند) اما کسانی که متقاضی شغل هستند در شغل هایی مشغول به کار هستند که کارایی لازم را ندارند.

photo_2022-09-12_15-09-37