توجه به کارکنان یقه آبی بسیار مهم است. اخیرا مهاجرت به این بخش بازار کار ایران رسیده و نیروی یقه آبی کمیاب شده است. ناظران یکی از دلایل را بحث دستمزد مطرح می‌کنند. 

سومین پنل از رویداد HR VISION به این موضوع اختصاص داشت تا متخصصین چالش های جذب و نگهداشت نیروهای یقه آبی را بررسی کنند. مهدی نیکپور مدیر منابع انسانی گروه صنعتی رز، مونا سوری مدیر توسعه استعداد در صنایع تولیدی کروز، خشایار حکیمی معاون منابع انسانی قطعات خودرو عظام و منصور مددی معاون سرمایه انسانی در گروه اقتصادی گلستان سخنرانان این پنل بودند.