آیا کمبود گاز و صعود نرخ انرژی در اروپا به تعطیلی کاشی‌سازان مطرح ایتالیایی و اسپانیایی منجر می‌شود و تولیدکنندگان ایرانی امکان تصاحب بازارهای صادراتی این دو کشور برتر در این صنعت را دارند؟

وضعیت بازار داخل کاشی‌سازان با توجه به افول ساخت و ساز در کشور چگونه است؟ تحقق بخشی از هدف طرح مسکن ملی و برجام چه تاثیری بر این صنعت می‌گذارد؟

در این برنامه کامکس با حضور علی اسکینی مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن و سینا خورشیدی از تحلیلگران کارگزاری بانک صنعت و معدن به سوالات مطرح پیرامون صنعت کاشی پاسخ داده شده و وضعیت این صنعت در دنیا و ایران مورد بررسی قرار گرفت؛ دلایل سهم اندک این صنعت در بازار سرمایه از دیگر موضوعات مطرح در برنامه کامکس بود.