برنامه کرور

بررسی نوسانات بازار ارز و سکه

این قسمت از برنامه کرور به بررسی نوسانات بازار ارز و سکه و پیش بینی روند آتی میپردازد

در این قسمت از برنامه نوسانات بازار ارز و سکه ، وضعیت بازار در هفته های گذشته و پیش بینی روند آتی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد