مشکلات خصوصی سازی آب - قسمت سی و دوم

پوشش منافع مصرف کننده و ارائه دهنده خدمات آب‌رسانی به طور همزمان عموما دشوارتر از چیزیست که به نظر می‌آید.

این موضوع ایجاد یک بازار کارا برای برطرف کردن نیاز مردم به آب را با چالش‌های فراوانی مواجه می‌کند و در نتیجه بسیاری از خصوصی سازی ها در حوزه آب رسانی در حد انتظار نتیجه نمی‌دهند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد