درحالی بامداد امروز آمریکا اعلام کرد بخشی از تحریم‌های هسته‌ای ایران را لغو کرده است، نماینده دموکرات مجلس آمریکا روز گذشته در توئیتی مدعی شد که به زودی خبرهای شگفت آوری از توافق شنیده می شود.

 اخبار و گمانه زنی ها در مورد مذاکرات در این روزها تا جایی شدت یافت که سایت نور نیوز تاکید کرد که هیچ مذاکره مستقیمی بین ایران و آمریکا در هیچ سطحی انجام نشده است.