پر بحث‌ترین اظهار نظر را معاون اقتصادی دولت سیزدهم دیشب انجام داد، محسن رضایی در‌ گفت‌وگو‌ با بخش خبری ۲۱ و اعلام مبلغ یارانه‌ها در ابتدای این بخش و تکذیب این مبالغ در پایان همین بخش شب پر حاشیه‌ای را برای دولت رقم زد.

حذف ارز ترجیحی و سفر انریکه مورا از موضوعات مورد توجه روزنامه‌ها در کیوسک صبحگاهی امروز ۱۸ اردیبهشت‌ماه است که به آن‌ها پرداختیم.