تحلیل روزنامه‌ها نسبت به رشد منفی پایه پولی نشان می‌دهد که سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است، یک منبع مطلع درباره این تصمیم به اکو ایران توضیحاتی داده است که نشان می دهد پس صحنه این کاهش چه خبر است: ظاهرا دولت مجوز برداشت از سپرده‌های خودش را از سران قوا گرفته است که بجای استقراض از بانک مرکزی از حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی برداشت کند تا کسری‌ها را جبران کند که این‌ موضوع دو اتفاق را رقم زده است، در این حالت گرچه چاپ پول رخ نمی دهد اما قواعد حقوقی دور زده می شود و در ثانی انبساط پولی از این ناحیه هم رخ می دهد.

لغو مصوبه دولت توسط قالیباف درباره حقوق بازنشستگان هم از دیگر سوژه‌های روزنامه‌های امروز در کنار پرداختن به ماجرای گشت ارشاد است.