فاطمی امین وزیر صنعت و معدن با اشاره کمبود نقدینگی خودروسازان بدلیل عدم افزایش قیمت خبر از عرضه هفتگی ماشین‌توسط خودروسازان داد و اعلام کرد از سال آینده قرعه کشی خودرو حذف خواهد شد.