یکی از موضوعات مورد اختلاف در دوسفر قبلی رافائل گروسی به تهران که مطرح شده بود و حل نشده باقی ماند، نصب دوربین‌های آژانس در سایت قطعات سانتریفیوژ کرج بود.

 توافق دیروز ایران با آژانس انرژی اتمی به گفته امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نشان‌دهنده حسن نیت ایران در قبال محکوم ساختن حمله خرابکاری به سایت کرج توسط آژانس انرژی اتمی است.