در بخش انتخاباتی روزنامه‌ها، سه رویکرد مشاهده می‌شود. روزنامه‌هایی که از حالا به استقبال رقابت‌ها رفته‌اند و در حال مقایسه کارامدی نامزدهای احتمالی هستند. روزنامه‌هایی که کاملا جریانی عمل کرده و هم طیفی‌های خود را نصیحت می‌کنند و دست آخر روزنامه های مستقلی که فارغ از نامزدها صحنه و آینده را تحلیل می‌کنند.

فرهیختگان در یک نظرسنجی از وضعیت محبوبیت محمود احمدی نژاد گفته و پیش بینی کرده انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود.

جمهوری اسلامی هم در سرمقاله خود هشدار داده مسوولان گول چاپلوسان را نخورند؛ اگر رقابت نباشد مشارکت بالا نیست.

سریال افعی تهران و بازی تلگرامی همستر هم از سوژه‌های سردبیران در چینش صفحه اول برخی روزنامه‌ها است.

اعتماد هم دو خبر درباره مرگ دارد. خبر اول اینکه نقش رستم در خطر تخریب کامل قرار گرفته و دومین خبر هم درباره سن مرگ در کرمان و سیستان و بلوچستان است.