مینیون ها در بازار سرمایه

این روزها چیزی که بیشتر از همیشه مورد توجه قرار دارد، رفتار هیجانی سهامداران در بازار است... سهامدارانی که عمدتا تازه وارد بازار شده اند!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد