مشاور وزیر کار در گفتگو با اکوایران تشریح کرد

جزئیات پرداخت تسهیلات به یک میلیون کسب و کار آسیب دیده 

۱۰ میلیون تومان به ازای هر کارکن در کسب و کارهای «آسیب دیده»

۱۶ میلیون تومان به ازای هر کارکن در کسب و کارهای پرریسک

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد