واریز بیمه بیکاری «بیکاران ناشی از کرونا» از هفته آینده

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار از آغاز پرداخت بیمه بیکاری بیکاران ناشی از کرونا از هفته آینده خبر داد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد