دو بازیگر پنهان بازار مسکن ، ابزارهای تورم زدایی از بازار مسکن

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان دستگاه های سیاستگذار در حوزه های پولی و مالی قرار است معادله مهارت تورم بخش مسکن را حل کنند. دستور که رئیس جمهور هفته پیش در هیأت دولت صادر کرد.

 

فخرالدین زاوه کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با اکوایران (تلویزیون اینترنتی دنیای اقتصاد) با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهور، از الزامات و ابزارهای مدیریت بازار مسکن می گوید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد