تورم چه تغییری در ترکیب سبد خانوار دهک های درآمدی ایجاد کرد؟

دهک های پایین نان و غلات خوردند و دهک های بالا فرآورده های گوشتی

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد