جهش ۵۰۰ درصدی قیمت ملک در سه سال

آمارهای سه سال اخیر از قیمت مسکن، همچون این روزهای بازار، حال و روز خوشی ندارند. بررسی قیمت مسکن فقط در سه سال اخیر از رشد حدود ۵۰۰ درصدی حکایت دارد؛ رشد قیمتی که توام با «کاهش تولید مسکن» بود. آمارها از «تولید مسکن» هم روایت جالبی ندارند. با این حال میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران که در سال ۹۶، چهار میلیون و ۶۱۹ هزار تومان بود، در حال حاضر به در حال حاضر حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد