شکوفایی اقتصاد آلمان معجزه نبود!

از آلمان چیزی جز یک ویرانه باقی نمانده بود زمانی که ارتش سرخ به برلین رسید و هیتلر خودکشی کرد. با پیروزی متفقین در دوم سپتامبر، جنگ جهانی دوم رسما به پایان رسید. پس از تشکیل دولت مستقل در آلمان غربی لودویگ ارهارد وزیر اقتصاد شد کسی که سرسختانه برای اصلاحات اقتصادی تلاش کرد. اما آلمان جنگ زده چگونه در کمتر از ۱۵ سال توانست به اقتصاد خود سر و سامان دهد؟ آنها معجزه کردند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد