تهران قدیم فرسوده‌تر شد

ساخت و ساز در هسته قدیمی شهر تهران در یک دهه اخیر با افت بی‌سابقه مواجه شده؛ مناطقی که قرار بود به کانون ساخت مسکن ارزان‌قیمت تبدیل شوند، حالا فرسوده‌تر شد. در بهار امسال هم ساخت و ساز در مناطق بافت فرسوده تهران، کاهش ۱۶ درصدی نسبت به بهار سال گذاشته داشته است. با کاهش روند حجم ساخت و سازها در این مناطق، متولی نوسازی بافت فرسوده، از یک برنامه تشویقی برای سرمایه گذاران ساختمانی در بافت فرسوده خبر داده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد