بورس بازان در مرز ۲ میلیونی شدن

جمعیت فعال در بازار سهام به مرز ۲ میلیون نفر رسید. همزمان رشد شاخص‌ها و هجوم سرمایه‌گذاران به بازارسهام از خرداد ۹۷ به این‌سو چهره بازارسرمایه را تغییر داده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد