واکنش مخاطبان اکوایران به ریزش بورس

اکوایران نظر مخاطبان را درباره وضعیت این روزهای بورس و ریزش ۱۰ روزه آن جویا شد. برخی مخاطبان ریزش بورس را به دلیل ماهیت این بازار می‌دانند اما عده‌ای نظر دیگری دارند. مخاطبان دخالت دولت در بورس، وضعیت بازارهای موازی و ریزش یکی از سهم‌های بزرگ را برخی از عوامل ریزش بورس می‌دانند. البته برخی مخاطبان کنایه‌ای هم به طرح موضوع گشایش اقتصادی و همزمان شدن آن با ریزش بورس زدند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد