بوق و کرنای مسکنی مجلس

طرح جهش تولید و تامین مسکن با قید «دو فوریت» در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مهمترین مشخصه این طرح است!

اما هدفگذاری تولید یک میلیون واحد مسکونی در یک سال تازگی ندارد. 

در «طرح جامع مسکن» به عنوان سند راهبردی حوزه مسکن، دولت ساخت سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را پیش‌بینی کرده بود؛ اما میانگین ساخت واحد مسکونی از سال ۹۲ تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد بود. به عبارتی دولت ۵۵ درصد از تولید هدفگذاری شده در «طرح جامع مسکن» عقب است. 

علاوه بر این، در شرایطی که حتی اهداف برنامه‌های توسعه‌ای هم در حوزه مسکن محقق نشده، مجلس با چه توجیهی برای بازار مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تصمیم‌ گیری می‌کند؟ 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد