آیا بیلیونرها اژدها هستند؟

اژدها در اسطوره شناسی نماد نگهبانی از گنج و انباشت ثروت است که در بسیاری از داستان های اساطیری غربی و تولیدات هالیوودی، از جمله داستان «هابیت» دیده می‌شود. بیلیونرها هم در چشم بسیاری از مردم دنیا اژدهاهای حریص، مال پرست و غارتگری هستند که ذره ای نوع دوستی و شفقت در آن‌ها دیده نمی‌شود. این تصویر تا چه حد با واقعیت تطابق دارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد