کرونا با تجارت ایران چه کرد؟

اخیرا آمارهای تجارت‌خارجی کشور به روز شد؛ داده ها حکایت از انقباض قابل توجه تجارت ایران در ۶ ماه نخست دارند. همچنین درصد شراکت کشورها در تجارت با ایران تغییراتی کرده است. «اکو ایران» به بررسی مهمترین تغییرات پرداخته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد