اوج چاپ پول در دهه

همتی رئیس‌کل بانک مرکزی نوشت: در پایان هفته سوم مهرماه رشد پایه پولی و نقدینگی، نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب ۹.۵ و ۱۸ درصد ثبت ‌شده.

حجم نقدینگی در پایان هفته سوم مهر در حدود ۲ هزار و ۹۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان پایه پولی به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده.

روند پایه پولی در دهه ۹۰ نشان می‌دهد رشد حاصل‌شده در هفته سوم مهر امسال بالاترین میزان رشد در مقایسه با ادوار مشابه در این دهه است.

رشد نقدینگی هم در ابتدای پاییز به ۳۶ درصد رسیده که دومین رکورد تاریخی در دهه ۹۰ است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد