مردم دست به جیب

نقدینگی کشور تا پایان ماه شهریور به ۹/ ۲۸۹۵ هزار تومان رسیده است. نکته جالب‌ در آمارهای جدید، افزایش شدید حجم پول است. پول با صعود قابل ملاحظه‌ای به ۲ برابر مقدار خود در تابستان سال قبل نزدیک شده است. اما این افزایش سهم پول از نقدینگی نشانه چیست؟ آیا این اتفاق به معنی تورم‌های آتی است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد