در انبار خودروسازان چه‌ خبر است ؟

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، آمار جالبی در خصوص خودروسازان نمایان می‌کند.

بر اساس این آمارها، تولید خودروسازان از فروش آنها، سبقت قابل توجهی گرفته است. برخی بر این باورند که این حالت زمانی رخ می‌دهد که بازار در رکود تقاضا باشد، درحالی که در مهر ۹۹ این چنین نبوده است. «اکو ایران» در این گزارش نگاهی به موجودی انبار خودروسازان دارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد