مأموریت بایدن در برابر ایدئولوژی چینی

مرور مطبوعات جهان، یکشنبه ٢٢ نوامبر ٢٠٢٠

اکونومیست: استراتژی‌ای که آمریکا در خصوص چین نیاز دارد.

ترکیب حکومت کمونیستی چین با تکنولوژی ترکیبی ترسناک به نظر می‌آید.

نویسنده در سرمقاله‌ی آخرین شماره‌‌ اکونومیست به نقش ایالات متحده در برابر توسعه‌ تکنولوژیک چین پرداخته است.

ایفای این نقش چه ملزوماتی دارد؟

اساسا چرا باید نگران همراهی تکنولوژی با حکومت مرکزی چین بود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد