چی بپوشم کرونا نگیرم؟

حدود یک سال از شروع همه‌گیری کرونا می‌گذرد و در این مدت، بعضا مواردی مطرح شده که با گزاره‌های قبلی متناقض است. شاید به خاطر داشته باشید که در روزهای نخست عنوان میشد که این ویروس در هوا هوا معلق نمی‌ماند اما در ماه‌های بعدی محققان کشف کردند که ویروس COVID-۱۹ از نوع اروسول است و به دلیل وزنش، در هوا معلق خواهد ماند.

همین موضوعات بر نوع پوشش و مواجه ما با این ویروس اثرگذار بود و نوع مواجهه و پوشش ما نسبت به این بلای طبیعی تغییر کرده است.

شما این روزها از چه پوششی برای جلوگیری از کرونا استفاده می‌کنید؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد